Benfodův zákon – přehledy úmrtí podle očkování

Kontrola dat podle Benfordova zákona (info viz: Seznamte se – Benfordův zákon).
Zdroj dat:
COVID-19: Přehled úmrtí s ohledem na vykázaná očkování