Benfordův zákon – data o testování

Předkládám první sadu dvou grafů – kontrola dat podle Benfordova zákona (info viz: Seznamte se – Benfordův zákon).

Jedná se data o počtech provedených testů od 1.6.2020 a konkrétně o sloupce o počtech testů PCR a AG, které byly pozitivní ať symptomatické a nebo asypmtomatické.


Nějak to tu základní křivku nekopíruje, hlavně by tam neměly být „zuby“.

Zdroj dat:
COVID-19: Přehled provedených testů podle typu a indikace