Benfordův zákon – přehledy hospitalizovaných podle očkování

Kontrola dat podle Benfordova zákona (info viz: Seznamte se – Benfordův zákon).
Zdroj dat:
COVID-19: Přehled hospitalizací s ohledem na vykázaná očkování