Benfordův zákon – přehledy JIP podle očkování

Kontrola dat podle Benfordova zákona (info viz: Seznamte se – Benfordův zákon).
Zdroj dat:
COVID-19: Přehled hospitalizací na JIP s ohledem na vykázaná očkování