Benfordův zákon – přehledy pozitivních podle očkování

Kontrola dat podle Benfordova zákona (info viz: Seznamte se – Benfordův zákon). Tentokrát data z přehledu pozitivních v členění podle očkování.
Zdroj dat:
COVID-19: Přehled osob s prokázanou nákazou s ohledem na vykázaná očkování