Domů

Co zde naleznete? Jelikož mě přestala bavit stále se rozšiřující informační dieta a z toho vyplývající dojmologie, chci pro sebe, moje přátele i více či méně náhodné návštěvníky zveřejňovat data v souvislostech. První projekt, na který se zaměřím je vydolovat data z mzcr.cz a zpracovat je do přehledných grafů.

Prosím, ty z Vás, které tato stránka a hlavně data v ní obsažená zaujaly, aby na ni upozornili i své rodiny, kamarády, kolegy a další, zkrátka všechny o kterých si myslíte, že by je to mohlo také zajímat.

Data jsou každý den aktualizovaná! Nezapomeňte se přijít podívat co nového na covid-frontě. A také postupně přidávám další grafy. Je ještě spousta věcí, které je možné zobrazit.


 • Co je extremismus – vymezení pojmů
  Pojmem extremismus, který je velmi nejednoznačný, pojí se k němu celá řada definicí a jsou tak označovány vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance, a útočí proti základním demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku. Mezi tyto principy patří: úcta k právům a svobodám člověka a … Číst dál
 • Doporučená četba
  Propaganda, Corporatism, and the Hidden Global Coup by Robert W Malone MD, MS
 • WEF – Young Global Leaders
  The Young Global Leaders ® Seznam účastníků školení, jak být kovaný globalista.
 • The Aspen Young Leaders Program
  Zdroje peněz (ty jsou až na prvním místě)
 • Přehled pozitivních, hospitalizací, JIP a úmrtí podle stavu očkování
  Grafy zobrazující v čase přírůstky nakažených, hospitalizovaných, na JIP a zemřelých. Data jsou pro větší detail zobrazena až od 27.9.2021 tj současná podzimní vlna nákaz. Řady jsou opět vyhlazeny jednoduchým klouzavým průměrem.
 • Přehledy hospitalizací a úmrtí podle očkování
  Přehledné grafy s vývojem hospitalizací v průběhu času. Pro vyrovnání křivky byl použit jednoduchý klouzavý průměr přes 7 dní (aktuální den a předchozích 6). Jedná se o stavy pacientů v nemocnicích.   Další dva grafy hospitalizací tentokrát jde o denní přírůstky v členění podle stavu očkování. Tyto data začínají k 1.1.2021 – očkovat se začalo … Číst dál
 • Počty nakažených v časové ose podle stavu očkování a věku
  Grafy ukazující počty nakažených podle stavu očkování ve dvou skupinách do 65 let a 65 let a více.
 • Přehledy podle věkových skupin
  Data MZČR – týdenní přehledy podle věkových kategoriích jsou pro potřeby zobrazení aktuální vlny nasčítané až od 39. týdne včetně tj. od 27.9.2021. Celkové počty populace jsou přibližné podle dostupných dat: a) z ČSÚ údaje k datu 31.12.2020 b) upravené o počty zemřelých v letošním roce (data k 40. týdnu do 10.10.2021) c) počtu narozených … Číst dál
 • Přehledy testování a pozitivních výsledků
  Přehledné grafy o celkových počtech testů a jejich pouze pozitivních výsledků v členění na symptomatické a asymptomatické. Řady byly přepočteny jednoduchým klouzavým průměrem přes 7 dní ( aktuální den a předchozích 6) pro vyrovnání křivky.  Graf i přesto, že má nastavenou svislou osu poměrně vysokou, neukazuje smysluplně hodnoty pozitivních výsledků. Nicméně jsem považovala za důležité … Číst dál
 • Kumulativní počty očkovaných
  Dva grafy ukazující průběh očkování v čase. Rozdělené na lidi ve věku 65+ včetně a lidi do 65 let. Počty druhých dávek snižují skupinu s jednou dávkou očkováním a třetí dávka snižuje počet druhých dávek. Zdroj dat: COVID-19: Demografický přehled vykázaných očkování v čase
 • Seznamte se – Benfordův zákon
  Benfordův zákon, někdy též Newcombův-Benfordův zákon, je matematický zákon, který říká, že v mnoha souborech přirozených dat začínají čísla mnohem častěji číslicí 1 než jinou číslicí. Zhruba 30 % čísel začíná jedničkou. Čím vyšší počáteční číslice je, tím méně pravděpodobně se vyskytuje na začátku čísel. (Více na wiki) Aplikace tohoto zákona se používá na jednoduché … Číst dál
 • Benfodův zákon – přehledy úmrtí podle očkování
  Kontrola dat podle Benfordova zákona (info viz: Seznamte se – Benfordův zákon). Zdroj dat: COVID-19: Přehled úmrtí s ohledem na vykázaná očkování
 • Benfordův zákon – přehledy JIP podle očkování
  Kontrola dat podle Benfordova zákona (info viz: Seznamte se – Benfordův zákon). Zdroj dat: COVID-19: Přehled hospitalizací na JIP s ohledem na vykázaná očkování
 • Benfordův zákon – přehledy hospitalizovaných podle očkování
  Kontrola dat podle Benfordova zákona (info viz: Seznamte se – Benfordův zákon). Zdroj dat: COVID-19: Přehled hospitalizací s ohledem na vykázaná očkování
 • Benfordův zákon – přehledy pozitivních podle očkování
  Kontrola dat podle Benfordova zákona (info viz: Seznamte se – Benfordův zákon). Tentokrát data z přehledu pozitivních v členění podle očkování. Zdroj dat: COVID-19: Přehled osob s prokázanou nákazou s ohledem na vykázaná očkování
 • Benfordův zákon – testy, nakažení, vyléčení a úmrtí
  Předkládám další sadu grafů – kontrola dat podle Benfordova zákona (info viz: Seznamte se – Benfordův zákon). Data jsou od 27.1.2020, pro větší přehlednost jsou rozděleny na 4 grafy. Tak tohle je dost podezřelé. Zdroj dat: COVID-19: Celkový (kumulativní) počet osob s prokázanou nákazou dle krajských hygienických stanic včetně laboratoří, počet vyléčených, počet úmrtí a … Číst dál
 • Benfordův zákon – data o testování
  Předkládám první sadu dvou grafů – kontrola dat podle Benfordova zákona (info viz: Seznamte se – Benfordův zákon). Jedná se data o počtech provedených testů od 1.6.2020 a konkrétně o sloupce o počtech testů PCR a AG, které byly pozitivní ať symptomatické a nebo asypmtomatické. Nějak to tu základní křivku nekopíruje, hlavně by tam neměly … Číst dál
 • Vliv zákazu vánočních trhů v Praze na počet nákaz
  Graf ukazující vliv zákazu vánočních trhů po Praze na počet pozitivně testovaných tamtéž. Křivka je zahlazená jednoduchým klouzavým průměrem zpětně přes 7 dní. Vzhledem k tomu, že inkubační doba je cca 5 dní, je bod označující kdy se zákaz projevil vyznačen 30.11. Zobrazená data jsou jen do 31.12.2021. Krásně nám to klesá, není liž pravda? … Číst dál