Domů

Co zde naleznete? Jelikož mě přestala bavit stále se rozšiřující informační dieta a z toho vyplývající dojmologie, chci pro sebe, moje přátele i více či méně náhodné návštěvníky zveřejňovat data v souvislostech. První projekt, na který se zaměřím je vydolovat data z mzcr.cz a zpracovat je do přehledných grafů.
Data jsou každý den aktualizovaná.


 • Přehled pozitivních, hospitalizací, JIP a úmrtí podle stavu očkování
  Grafy zobrazující v čase přírůstky nakažených, hospitalizovaných, na JIP a zemřelých. Data jsou pro větší detail zobrazena až od 27.9.2021 tj současná podzimní vlna nákaz. Řady jsou opět vyhlazeny jednoduchým klouzavým průměrem.
 • Přehledy podle věkových skupin
  Data MZČR – týdenní přehledy podle věkových kategoriích jsou pro potřeby zobrazení aktuální vlny nasčítané až od 39. týdne včetně tj. od 27.9.2021. Celkové počty populace jsou přibližné podle dostupných dat: a) z ČSÚ údaje k datu 31.12.2020 b) upravené o počty zemřelých v letošním roce (data k 40. týdnu do 10.10.2021) c) počtu narozených … Číst dál
 • Přehledy hospitalizací a úmrtí podle očkování
  Přehledné grafy s vývojem hospitalizací v průběhu času. Pro vyrovnání křivky byl použit jednoduchý klouzavý průměr přes 7 dní (aktuální den a předchozích 6). Jedná se o stavy pacientů v nemocnicích.   Další dva grafy hospitalizací tentokrát jde o denní přírůstky v členění podle stavu očkování. Tyto data začínají k 1.1.2021 – očkovat se začalo … Číst dál
 • Počty nakažených v časové ose podle stavu očkování a věku
  Grafy ukazující počty nakažených podle stavu očkování ve dvou skupinách do 65 let a 65 let a více.
 • Přehledy testování a pozitivních výsledků
  Přehledné grafy o celkových počtech testů a jejich pouze pozitivních výsledků v členění na symptomatické a asymptomatické. Řady byly přepočteny jednoduchým klouzavým průměrem přes 7 dní ( aktuální den a předchozích 6) pro vyrovnání křivky.  Graf i přesto, že má nastavenou svislou osu poměrně vysokou, neukazuje smysluplně hodnoty pozitivních výsledků. Nicméně jsem považovala za důležité … Číst dál
 • Kumulativní počty očkovaných
  Dva grafy ukazující průběh očkování v čase. Rozdělené na lidi ve věku 65+ včetně a lidi do 65 let. Počty druhých dávek snižují skupinu s jednou dávkou očkováním a třetí dávka snižuje počet druhých dávek. Zdroj dat: COVID-19: Demografický přehled vykázaných očkování v čase
 • Data z ČSÚ – přehled úmrtí v letech 2011-2021 podle věku po týdnech
  Tentokrát tu máme data z Českého statistického úřadu, který zveřejňuje přehledy úmrtí v časových řadách po týdnech. Jde se o všechny úmrtí bez rozlišení, zda se jednalo o covid-19 nebo něco jiného. Data jsou od roku 2011 do 2021 42. týdne. Předpokládám, že někdy v průběhu času, bude tabulka doplněna o další týdny. Pro větší … Číst dál
 • Data z ČSÚ – přehled úmrtí od roku 1992
  Data z Českého statistického úřadu zobrazující úmrtí od roku 1992 do roku 2020 včetně. Bohužel data za 2021 jsou v této datové sadě předběžné, tak je tady nezobrazuji. Přepočet na 100 000 obyvatel vychází ze středního stavu obyvatelstva, uvedené v datech k daným měsícům, případně průměr téhož při přepočtu na roční čísla. První dva grafy … Číst dál