Počty nakažených v časové ose podle stavu očkování a věku

Grafy ukazující počty nakažených podle stavu očkování ve dvou skupinách do 65 let a 65 let a více. Opět jsou denní stavy přepočtené jednoduchým klouzavým průměrem přes 7 dní (aktuální den a předchozích 6) pro vyrovnání křivky. V celkových počtech nakažených lidí do skupin podle očkování jsou uváděny jak symptomatické, tak i asymptomatické a nelze z dostupných dat přesně určit kolik v které skupině je asymptomatických jedinců. Také se jedná o celkové počty lidí s odhalenou nákazou a nevypovídá to nic o podílech ze sledovaných skupin.

Zdroj dat:
COVID-19: Přehled osob s prokázanou nákazou s ohledem na vykázaná očkování
COVID-19: Přehled osob s prokázanou nákazou ve věku 65+ s ohledem na vykázaná očkování
COVID-19: Přehled provedených testů podle typu a indikace