Co je extremismus – vymezení pojmů

Pojmem extremismus, který je velmi nejednoznačný, pojí se k němu celá řada definicí a jsou tak označovány vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance, a útočí proti základním demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku. Mezi tyto principy patří: úcta k právům a svobodám člověka a … Číst dál

Přehledy hospitalizací a úmrtí podle očkování

Přehledné grafy s vývojem hospitalizací v průběhu času. Pro vyrovnání křivky byl použit jednoduchý klouzavý průměr přes 7 dní (aktuální den a předchozích 6). Jedná se o stavy pacientů v nemocnicích.   Další dva grafy hospitalizací tentokrát jde o denní přírůstky v členění podle stavu očkování. Tyto data začínají k 1.1.2021 – očkovat se začalo … Číst dál

Přehledy podle věkových skupin

Data MZČR – týdenní přehledy podle věkových kategoriích jsou pro potřeby zobrazení aktuální vlny nasčítané až od 39. týdne včetně tj. od 27.9.2021. Celkové počty populace jsou přibližné podle dostupných dat: a) z ČSÚ údaje k datu 31.12.2020 b) upravené o počty zemřelých v letošním roce (data k 40. týdnu do 10.10.2021) c) počtu narozených … Číst dál

Přehledy testování a pozitivních výsledků

Přehledné grafy o celkových počtech testů a jejich pouze pozitivních výsledků v členění na symptomatické a asymptomatické. Řady byly přepočteny jednoduchým klouzavým průměrem přes 7 dní ( aktuální den a předchozích 6) pro vyrovnání křivky.  Graf i přesto, že má nastavenou svislou osu poměrně vysokou, neukazuje smysluplně hodnoty pozitivních výsledků. Nicméně jsem považovala za důležité … Číst dál

Kumulativní počty očkovaných

Dva grafy ukazující průběh očkování v čase. Rozdělené na lidi ve věku 65+ včetně a lidi do 65 let. Počty druhých dávek snižují skupinu s jednou dávkou očkováním a třetí dávka snižuje počet druhých dávek. Zdroj dat: COVID-19: Demografický přehled vykázaných očkování v čase