Přehledy podle věkových skupin

Data MZČR – týdenní přehledy podle věkových kategoriích jsou pro potřeby zobrazení aktuální vlny nasčítané až od 39. týdne včetně tj. od 27.9.2021.

Celkové počty populace jsou přibližné podle dostupných dat:
a) z ČSÚ údaje k datu 31.12.2020
b) upravené o počty zemřelých v letošním roce (data k 40. týdnu do 10.10.2021)
c) počtu narozených dětí (dopočet podle počtu narozených dětí v roce 2020 přepočítané na 40 týdnů).

Při prohlížení grafů věnujte pozornost vodorovné ose – tam se hodnoty mění v závislosti na zobrazovaných datech od 1,5 milionu lidí až po 0,5%.
Výpočet procent je vztažený k počtu lidí v jednotlivých skupinách podle stavu očkování. V případě, že se v grafu s procenty nezobrazí hodnota i přesto, že v grafech zobrazujících počty lidí jsou, je to způsobeno tím, že vypočtená hodnota v procentech je menší než setina procenta.
Počty pozitivních nejsou rozlišené na symptomatické a asymptomatické!

Zdroj:
COVID-19: Demografický přehled vykázaných očkování v čase
COVID-19: Týdenní přehled osob s prokázanou nákazou s ohledem na vykázaná očkování podle věkových kategorií
COVID-19: Týdenní přehled hospitalizací s ohledem na vykázaná očkování podle věkových kategorií
COVID-19: Týdenní přehled hospitalizací na JIP s ohledem na vykázaná očkování podle věkových kategorií
Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech
Obyvatelstvo – roční časové řady – Tab.1
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) – časové řady