Přehledy testování a pozitivních výsledků

Přehledné grafy o celkových počtech testů a jejich pouze pozitivních výsledků v členění na symptomatické a asymptomatické. Řady byly přepočteny jednoduchým klouzavým průměrem přes 7 dní ( aktuální den a předchozích 6) pro vyrovnání křivky. 

Graf i přesto, že má nastavenou svislou osu poměrně vysokou, neukazuje smysluplně hodnoty pozitivních výsledků. Nicméně jsem považovala za důležité to zobrazit, z důvodu zobrazení poměru výkon/výsledek. Takže i proto přidávám další zobrazení téhož, ale už samostatně a to v členění na symptomatické a asymptomatické tj. nevykazující žádné příznaky nemoci.

Následuje graf testů v členění PCR/antigenní

Zajímavý je od března prudký nárůst testů i když křivka nákaz jde prudce dolů.

Další graf zobrazuje testování podle typologie – diagnostická, epidemiologická, preventivní a ostatní.

A následuje graf pozitivních výsledků z těchto testů, bohužel tato čísla nejsou rozdělená na symptomatické a asymptomatické.

Na závěr je třeba poznamenat, že z dostupných informací není zřejmé jaká je validita výsledků testování. Viz: Wiki: Validita laboratorního testu

Zdroj dat: COVID-19: Přehled provedených testů podle typu a indikace

Úsudek k zobrazeným datům si prosíme vytvořte sami.