Přehledy hospitalizací a úmrtí podle očkování

Přehledné grafy s vývojem hospitalizací v průběhu času. Pro vyrovnání křivky byl použit jednoduchý klouzavý průměr přes 7 dní (aktuální den a předchozích 6). Jedná se o stavy pacientů v nemocnicích.   Další dva grafy hospitalizací tentokrát jde o denní přírůstky v členění podle stavu očkování. Tyto data začínají k 1.1.2021 – očkovat se začalo … Číst dál

Přehledy podle věkových skupin

Data MZČR – týdenní přehledy podle věkových kategoriích jsou pro potřeby zobrazení aktuální vlny nasčítané až od 39. týdne včetně tj. od 27.9.2021. Celkové počty populace jsou přibližné podle dostupných dat: a) z ČSÚ údaje k datu 31.12.2020 b) upravené o počty zemřelých v letošním roce (data k 40. týdnu do 10.10.2021) c) počtu narozených … Číst dál

Přehledy testování a pozitivních výsledků

Přehledné grafy o celkových počtech testů a jejich pouze pozitivních výsledků v členění na symptomatické a asymptomatické. Řady byly přepočteny jednoduchým klouzavým průměrem přes 7 dní ( aktuální den a předchozích 6) pro vyrovnání křivky.  Graf i přesto, že má nastavenou svislou osu poměrně vysokou, neukazuje smysluplně hodnoty pozitivních výsledků. Nicméně jsem považovala za důležité … Číst dál

Kumulativní počty očkovaných

Dva grafy ukazující průběh očkování v čase. Rozdělené na lidi ve věku 65+ včetně a lidi do 65 let. Počty druhých dávek snižují skupinu s jednou dávkou očkováním a třetí dávka snižuje počet druhých dávek. Zdroj dat: COVID-19: Demografický přehled vykázaných očkování v čase

Benfordův zákon

Benfordův zákon, někdy též Newcombův-Benfordův zákon, je matematický zákon, který říká, že v mnoha souborech přirozených dat začínají čísla mnohem častěji číslicí 1 než jinou číslicí. Zhruba 30 % čísel začíná jedničkou. Čím vyšší počáteční číslice je, tím méně pravděpodobně se vyskytuje na začátku čísel. (Více na wiki) Aplikace tohoto zákona se používá na jednoduché … Číst dál

Vliv zákazu vánočních trhů v Praze na počet nákaz

Graf ukazující vliv zákazu vánočních trhů po Praze na počet pozitivně testovaných tamtéž. Křivka je zahlazená jednoduchým klouzavým průměrem zpětně přes 7 dní. Vzhledem k tomu, že inkubační doba je cca 5 dní, je bod označující kdy se zákaz projevil vyznačen 30.11. Zobrazená data jsou jen do 31.12.2021. Krásně nám to klesá, není liž pravda? … Číst dál

Porovnání celkové úmrtnosti a s připsanou covidu

Mám tu další sadu grafů porovnání celkové úmrtnosti podle ČSÚ a úmrtí vykázaná na covid/s covidem. Pokud alespoň na chvíli přijmeme narativ, že všichni co umřeli na/s covid(em) jsou jaksi mrtví navíc a kdyby tu nebyla ta strašlivá pandemie, tak by žili ještě minimálně dalších 100 let nebo tak nějak. Data covidových úmrtí jsem agregovala … Číst dál

Hranice epidemie v letech 2020 a 2021

Graf zobrazující počet nakažených (ne klinicky nemocných!) od 2.2.2020 do aktuálního data v klouzavém součtu za předchozích 7 dní a přepočítaný na 100 000 lidí v porovnání s hranicí 1600, což je hranice kterou používala hygiena pro stanovení a vyhlášení epidemie před rokem 2020. Doporučuji Vám důkladně prozkoumat prudký nárůst na jaře 2020, který vyvolal … Číst dál