Přehled pozitivních, hospitalizací, JIP a úmrtí podle stavu očkování

Grafy zobrazující v čase přírůstky nakažených, hospitalizovaných, na JIP a zemřelých. Data jsou pro větší detail zobrazena až od 27.9.2021 tj současná podzimní vlna nákaz. Řady jsou opět vyhlazeny jednoduchým klouzavým průměrem.


První graf s počty nakažených má zásadní vadu v tom, že obsahuje i nepříznakové osoby, kterých je z celkových počtů +-50%. Rovněž není jisté kolik takových lidí je v které kategorii.

S nástupem omicronu to vypadá, že se poměr cca 1 : 1 u syptomatických/asymptomatických změnil a to docela výrazně na 1 : 2.


 

Zdroj dat:
COVID-19: Přehled osob s prokázanou nákazou s ohledem na vykázaná očkování
COVID-19: Přehled hospitalizací s ohledem na vykázaná očkování
COVID-19: Přehled hospitalizací na JIP s ohledem na vykázaná očkování
COVID-19: Přehled úmrtí s ohledem na vykázaná očkování