Přehledy hospitalizací a úmrtí podle očkování

Přehledné grafy s vývojem hospitalizací v průběhu času. Pro vyrovnání křivky byl použit jednoduchý klouzavý průměr přes 7 dní (aktuální den a předchozích 6). Jedná se o stavy pacientů v nemocnicích.

 

Další dva grafy hospitalizací tentokrát jde o denní přírůstky v členění podle stavu očkování. Tyto data začínají k 1.1.2021 – očkovat se začalo 27.12.2020. Rovněž byla křivka vyhlazena jednoduchým klouzavým průměrem přes 7 dní (aktuální den a předchozích 6).

Poslední graf s denními přírůstky úmrtí v členění podle stavu očkování. Rovněž byla křivka vyhlazena jednoduchým klouzavým průměrem přes 7 dní (aktuální den a předchozích 6).

Zdroj dat:
COVID-19: Přehled hospitalizací
COVID-19: Přehled hospitalizací s ohledem na vykázaná očkování
COVID-19: Přehled hospitalizací na JIP s ohledem na vykázaná očkování
COVID-19: Přehled úmrtí s ohledem na vykázaná očkování