Data z ČSÚ – přehled úmrtí v letech 2011-2021 podle věku po týdnech

Tentokrát tu máme data z Českého statistického úřadu, který zveřejňuje přehledy úmrtí v časových řadách po týdnech. Jde se o všechny úmrtí bez rozlišení, zda se jednalo o covid-19 nebo něco jiného. Data jsou od roku 2011 do 2021 44. týdne. Předpokládám, že někdy v průběhu času, bude tabulka doplněna o další týdny. Pro větší přehlednost a porovnání s roky 2020 a 2021, jsou data za roky 2011-2019 zprůměrované do jedné řady. Vodorovná osa grafu jsou týdny v roce. Svislá osa jsou počty úmrtí, tam je třeba sledovat hodnoty, vzhledem k tomu, že se liší graf od grafu.
Následující dva grafy jsou poněkud „zubaté“, to je dané nízkými počty případů a tím odchylka i o jeden případ je pro graf významná.


A na závěr ještě tabulky s celkovými součty. Rok 2021 je přepočítaný ze 42 týdnů na 52, takže čísla jsou zatím velmi předběžná!

Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables

Zdroj dat:
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) – časové řady