Data z ČSÚ – přehled úmrtí v letech 2011-2021 podle věku po týdnech

Tentokrát tu máme data z Českého statistického úřadu, který zveřejňuje přehledy úmrtí v časových řadách po týdnech. Jde se o všechny úmrtí bez rozlišení, zda se jednalo o covid-19 nebo něco jiného. Data jsou od roku 2011 do 2022. Pro větší přehlednost a porovnání s roky 2020 až 2022, jsou data za roky 2011-2019 zprůměrované do jedné řady. Vodorovná osa grafu jsou týdny v roce. Svislá osa jsou počty úmrtí, tam je třeba sledovat hodnoty, vzhledem k tomu, že se liší graf od grafu. Roky 2021 a 2022 jsou kratší a graf padá prudce dolů. To je protože rok 2020 byl přestupný, tak je o týden delší, to stejné platí pro průměr roků 2011-2019.
Následující dva grafy jsou poněkud „zubaté“, to je dané nízkými počty případů a tím odchylka i o jeden případ je pro graf významná.


A na závěr ještě tabulky s celkovými součty.

Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables

Zdroj dat:
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) – časové řady