Hranice pro epidemii podle věkových kategorií

Grafy zobrazující nakolik se přiblížil v roce 2021 počet nakažených(!) v přepočtu na 100 000 lidí k hranici 1600, což je hranice kterou používala hygiena pro stanovení a vyhlášení epidemie před rokem 2020. Jedná se o součet pozitivních za 7 po sobě jdoucích dní a to je poté přepočítáno a 100 000 lidí v každé věkové kategorii. Počty obyvatel jsou ke 40. týdnu 2021.
Nutno poznamenat, že se jedná o počty pozitivních celkem tj příznakových i bezpříznakových, protože nejsou dostupná data rozdělující pozitivní podle věkových kategorií a zároveň podle symptomatických a asymptomatických.  Správně by do tohoto limitu se měli počítat pouze klinicky nemocní tj ti u nich jsou nějaké příznaky onemocnění.

Jak sami vidíte, k překročení došlo pouze u mládeže a to jen na krátký časový úsek podzimu 2021 v týdnech 46 – 49. V těchto 4 týdnech podle dat bylo v kategorii 16-17 hospitalizováno 37 dětí a z toho na JIP jich bylo přijato 7. Mladší děti pod 16 let v datech hospitalizací nejsou, takže z toho lze vyvodit, že ani žádné hospitalizované nebyly.

A teď přehled pro celkovou populaci.

Zdroj dat:
COVID-19: Přehled osob s prokázanou nákazou s ohledem na vykázaná očkování
COVID-19: Týdenní přehled osob s prokázanou nákazou s ohledem na vykázaná očkování podle věkových kategorií